Chestionarul Stilului de Muncă (SM)

Cum îi place sau obișnuiește să muncească?

Chestionarul SM (Constantin & all, 2010) este format din 70 de itemi dihotomici și permite evaluarea a 10 caracteristici psihologice, relevante pentru conduita angajaților la locul de muncă. În funcție de opțiunile lor pentru unul cei doi poli a 10 dimensiuni bipolare, poate fi definit un ”profil individual” relevant pentru contextul muncii (un stil de muncă): Adaptativ  – Inovativ, Planificat – Spontan, Dependent – Independent, Individualist – Colectivist, Implicat – Detașat, Intuitiv – Analitic, Inductiv – Deductiv, Impulsiv – Controlat, Adaptat – Dezadaptat, Demotivat – Motivat.

 

Detalii pe PshioProfile

Chestionarul Toleranței la Incertitudine (TI)

Cum se raportează angajatul la situațiile profesionale complexe?

Chestionarul TI (Toleranță la incertitudine) permite evaluare preferințelor individuale și a stilului personal de raportare la situațiile profesionale complexe (Constantin, 2020, sub tipar), marcate fie de o incertitudine minimă (control), fie de o mare incertitudine (explorare).

În cadrul acestui instrument, toleranța la incertitudine este definită ca o predispoziție individuală, testată în context profesional (de care candidatul/angajatul este conștient) și rezultată dintr-o combinație de factori de personalitate adaptați fie la un context profesional programat, controlat și previzibil  (toleranță mică la incertitudine) fie la un context profesional ne-programat, flexibil și imprevizibil (toleranță mare la incertitudine]). În funcție de aceste caracteristici individuale, un angajat poate să fie potrivit (sau nu!) pentru un post care solicită o toleranță mare la incertitudine (top-management, creație şi inovație, consultanţă, marketing – vânzări, coordonare de proiecte de cercetare – dezvoltare etc.) sau un post care cere o toleranță mică la incertitudine (servicii financiar – contabile, controlul şi dirijarea traficului feroviar sau aerian,  controlul calității, activități de control și securitate etc.).

 

Detalii pe PshioProfile

Scala Stil de Relaționare Socială (SRS)

Cum îi place/ obișnuiește să relaționeze cu ceilalți?

Chestionarul SRS (Stil de Relaţionare socială) permite evaluarea stilului personal de raportare la situațiile care presupun interacțiune socială (directă sau mediată on-line) și a modului de gestiune a acestor interacțiuni sociale (Constantin & all, 2016).

Pornind de la premisa ca lumea modernă obligă la asumarea de noi stiluri de interacțiune socială, integrând, pe lângă cele clasice, și interacțiunile mediate de mediul on-line, am definit 6 dimensiuni care ar putea descrie un stil de relaționare socială adaptat lumii moderne.

Ne referim opțiunile individuale sau la stilul de personal de interacțiune socială pe care îl promovăm: în relațiile interpersonale directe și în cele mediate de rețelele de socializare (social versus utilitarist); în cadrul grupurilor sau colectivelor de care aparținem (relație versus sarcină); în situațiile de conflict (implicat versus detașat); prin imaginea despre sine pe care o prezentăm celorlalți (indulgent versus exigent); în situațiile în care utilizăm strategii persuasive (manipulativ versus  moral) sau în situațiile care exprimăm atașament emoțional față de grup(dependent versus independent).

 

Detalii pe PshioProfile