Inventarul Dimensiunilor Accentuate DA 12profile

Care sunt dimensiunile ”accentuate” ale personalității sale?

Inventarul de personalitate D.A. (”Dimensiuni Accentuate”) a fost construit în intervalul 2005 – 2009 (Constantin et al. 2008b) după modelul dimensiunilor accentuate propus de Karl Leonhard (1970), conține 151 de itemi cu răspuns dihotomic (Adevărat/ Fals) și permite evaluarea a 12 dimensiuni accentuate ale personalității: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverență, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependentă și nevrozism. 

Inventarul D.A. evaluează acele trăsături psihologice care pot „da farmec” personalității unui angajat, pot funcționa chiar ca atuuri personale sau profesionale dar, de multe ori, semnalează o personalitate cu „probleme”, ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activității profesionale şi sociale. În opinia autorilor, evaluarea trăsăturilor accentuate este necesară atât în evaluarea psihologică periodică ce ține de medicina muncii (identificarea posibilelor aspecte vulnerabile ale personalității) cât şi în procesul de selecție profesională (evidențierea atuurilor şi a punctelor slabe ale candidaților prin raportare la solicitările locului de muncă) sau în demersurile de consiliere psihologică a angajaților și de rezolvare/ reducere a conflictelor.

Detalii pe PsihoProfile

Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETP duo)

Care sunt tendințele sale disfuncționale/ ”dizarmonice”? 

Inventarul ETP duo v3  (Constantin et all., 2018, sub tipar) este un instrument de evaluare a tulburărilor de personalitate pentru care DSM-5 (APA, 2013) propune cinci caracteristici cheie definitorii: 1. pattern-uri de gândire rigidă, extremă şi distorsionată (gândire); 2. pattern-uri de răspunsuri emoţionale problematice (afect); 3. dificultăți de control al impulsurilor (comportament); 4. probleme interpersonale semnificative (relaţionare).

Inventarul ETP duo (Evaluarea Tulburărilor de  Personalitate) a fost construit și validat pe populația românească, în dezvoltarea sa urmărindu-se surprinderea unor posibile tulburări de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalităţii) din perspectiva a două modele concurente (duo) în diagnostic: DSM V. si ICD 10.

Detalii pe PsihoProfile