Sistem ECO vă arată cu precizie DACĂ și CUM funcționează procedurile, practicile și politicile dumneavoastră de management în organizație!

Instrument precis

Sistem ECO este creat, validat și etalonat pentru cultura organizațională din România, oferind precizie extraordinară de analiză.

O ecografie a companiei

O imagine completă realizată prin percepţiile, evaluările şi opiniile angajaţilor dumneavoastră.

Monitorizare management

Sistem ECO permite verificarea eficienței PROCEDURILOR, PRACTICILOR și POLITICILOR organizaționale existente.

„Starea de spirit”

Sistem ECO identifică „starea de spirit” a angajaților scoțând în relief dinamica organizațională cu atenționarea asupra situațiilor cu potențial de risc.

Analiză completă

Sistem ECO monitorizează 14 factori organizaționali simultan cu identificarea dificultăților și oportunităților din interiorul colectivului.

Rapoarte și consultanță

Raportul complet al Sistem ECO oferă o prezentare grafică clară, completă simultan cu identificarea oportunităților de dezvoltare organizațională.

Experiența generează încredere!

Sistem ECO este construit în concordanță cu cele mai noi și importante cercetări științifice în domeniu!

Sistem ECO

Evaluarea Climatului Organizațional – diagnoza științifică a „sănătății” organizaționale!
Sistemul ECO permite reprezentarea grafică a datelor şi analiza lor comparativă prin raportare la patru „zone de funcţionalitate” ale climatului organizaţional (Disfuncţional, Deficitar, Funcţional şi Performant) şi la patru „tipologii ale semnificaţiei colective” atribuite dimensiunilor investigate (Atuuri, Puncte slabe, Incertitudini şi Oportunităţi). Acestea ne permite să oferim clienţilor noştri:
  • O ecografie a companiei /instituţiei pe care o conduceţi aşa cum este ea relevată prin percepţiile, evaluările şi opiniile angajaţilor dumneavoastră.
  • O imagine concisă a atuurilor şi vulnerabilităţilor fiecărui colectiv de muncă, a aşteptărilor, frustrărilor sau disponibilităţii de implicare a angajaţilor din aceste colective.
  • O ilustrare grafică şi o analiză a 14 factori organizaţionali de care depinde funcţionarea optimă companiei / instituţiei atât sub aspectul randamentului acesteia cât şi sub cel al satisfacţiei angajaţilor.
  • O listă a problemelor, cauzelor şi soluţiilor pe care le propun angajaţii în vederea optimizării activităţii profesionale, sistematizate pe colective şi de pe diferite paliere ierarhice.
  • Un feedback rapid cu privire la impactul pe care îl au, la nivelul organizaţiei, schimbările propuse, procesele de restructurare demarate sau deciziile strategice implementate.
  • Un suport consistent pentru deciziile pe care trebuie să le luaţi în legătură cu gestiunea, restructurarea sau dezvoltarea resurselor umane din organizaţie.
  • O analiză eficienţei şi stilului de conducere a principalilor şefi de colective (divizii, departamente, secţii, puncte de lucru etc.), reliefate prin „profilul” colectivelor pe care le conduc.
  • O ilustrare a „condiţiilor” implicite sau explicite pe care le pun angajaţii, pentru a se implica, a munci mai mult şi mai bine, pentru „a-şi vinde zelul” lor.

Garanția calității științifice prin expertiza academică!

Sistem ECO este rezultatul muncii de cercetare științifică a specialistului în psihologie organizațională prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (UAIC, Iași) în urma analizei a peste 72 de studii internaționale de psihologie a climatului organizațional!

Itemii de analiză a Sistem ECO sunt calibrați, validați și etalonați științific pentru organizațiile din România oferind astfel managerilor un instrument extrem de precis de diagnosticare!

Special pentru Sistem ECO a fost creat un software dedicat care generează procesări superioare ale datelor și, astfel, permițându-ne să oferim rapoarte de înaltă definiție!

Informații detaliate despre Sistem ECO

Aflați detalii tehnice și aplicative despre Evaluarea Climatului Organizațional!
0
%
CUSTOMER SATISFACTION
0
+
SPECIALISTS IN OUR TEAM
0
INDUSTRY AWARDS
0
+
SUCCESSFUL PROJECTS

Să facem cunoștință!

Specialiștii Sistem ECO

Află mai multe!

+40 755 046 046

contact@sistemeco.ro