Evaluarea Climatului Organizațional (ECO) este un sistem complet de diagnoză a stării de „sănătate” a organizației, o ”eco”grafie  destinată  EXCLUSIV MANAGERILOR!

Destinat exclusiv managerilor

Sistem ECO este un tool de diagnoză organizațională destinat exclusiv managerilor oferind informații detaliate, „sensibile” și vitale pentru viitorul companiei.

Instrument precis de analiză

Sistem ECO este creat, validat și etalonat în România, fiind perfect adaptat pentru cultura organizațională românească, oferind precizie extraordinară de analiză.

Procedură completă de diagnoză

Sistem ECO realizează o ”ECOgrafie” a modului de funcționare a practicilor, procedurilor și politicilor organizaționale, așa cum sunt ele descrise de angajații de pe diferite paliere ierarhice.

„Starea de spirit” și implicarea angajaților

Sistem ECO permite evaluarea ”stării de spirit” a angajaților și a ”condițiilor” pe care aceștia le pun (în mod implicit) pentru implicarea în optimizarea activității organizaționale

Analize și comparații detaliate

Rapoartele ECO descriu profilul general al companiei, permite comparații complexe între colective și categorii profesionale și ajung analiza detaliată percepțiilor fiecărui colectiv.

Rezultate utile, cu valoare practică

Rapoartele ECO oferă informații valoroase referitoare la atuurile și vulnerabilitățile fiecărui colectiv, oportunitățile sau soluțiile punctuale de optimizare a activității colective.

Experiența generează încredere!

Sistem ECO este construit în concordanță cu cele mai noi și importante cercetări științifice în domeniu!

Sistem ECO

Evaluarea Climatului Organizațional – diagnoza științifică a „sănătății” organizaționale!
Sistemul ECO permite reprezentarea grafică a datelor şi analiza lor comparativă prin raportare la patru „zone de funcţionalitate” ale climatului organizaţional (Disfuncţional, Deficitar, Funcţional şi Performant) şi la patru „tipologii ale semnificaţiei colective” atribuite dimensiunilor investigate (Atuuri, Puncte slabe, Incertitudini şi Oportunităţi). Acestea ne permite să oferim clienţilor noştri:
  • O ecografie a companiei /instituţiei pe care o conduceţi aşa cum este ea relevată prin percepţiile, evaluările şi opiniile angajaţilor dumneavoastră.
  • O imagine concisă a atuurilor şi vulnerabilităţilor fiecărui colectiv de muncă, a aşteptărilor, frustrărilor sau disponibilităţii de implicare a angajaţilor din aceste colective.
  • O ilustrare grafică şi o analiză a 14 factori organizaţionali de care depinde funcţionarea optimă companiei / instituţiei atât sub aspectul randamentului acesteia cât şi sub cel al satisfacţiei angajaţilor.
  • O listă a problemelor, cauzelor şi soluţiilor pe care le propun angajaţii în vederea optimizării activităţii profesionale, sistematizate pe colective şi de pe diferite paliere ierarhice.
  • Un feedback rapid cu privire la impactul pe care îl au, la nivelul organizaţiei, schimbările propuse, procesele de restructurare demarate sau deciziile strategice implementate.
  • Un suport consistent pentru deciziile pe care trebuie să le luaţi în legătură cu gestiunea, restructurarea sau dezvoltarea resurselor umane din organizaţie.
  • O analiză eficienţei şi stilului de conducere a principalilor şefi de colective (divizii, departamente, secţii, puncte de lucru etc.), reliefate prin „profilul” colectivelor pe care le conduc.
  • O ilustrare a „condiţiilor” implicite sau explicite pe care le pun angajaţii, pentru a se implica, a munci mai mult şi mai bine, pentru „a-şi vinde zelul” lor.

Garanția calității științifice prin expertiza academică!

Sistem ECO este rezultatul muncii de cercetare științifică a specialistului în psihologie organizațională prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (UAIC, Iași) în urma analizei a peste 700 de studii internaționale de psihologie a climatului organizațional!

Procedura de analiză  Sistem ECO este calibrată, validată și etalonată științific pentru organizațiile din România oferind astfel managerilor un instrument extrem de precis de diagnosticare!

Special pentru Sistem ECO a fost creat un software dedicat (”ECO Manager”) care verifică acuratețea datelor și generează procesări superioare ale datelor, permițând  oferirea unor informații detaliate și a unor reprezentări grafice de înaltă definiție!

Informații detaliate despre Sistem ECO

Aflați detalii tehnice și aplicative despre Evaluarea Climatului Organizațional!
0
DIMENSIUNI ANALIZATE
0
+
ITEMI CHESTIONAR
+
0
%
PRECIZIA EVALUĂRII
0
'
DURATA APLICARE

Să facem cunoștință!

Specialiștii Sistem ECO

Aflați mai multe!

+40 755 046 046

contact@sistemeco.ro